เช็คคนโกง

วิราวรรณ บุญเฉลียว

วันที่ 28-02-2020

   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020156962642  

ยอดเงิน 720 บาท

รายละเอียด

ตกลงซื้อขายทุเรียนเป็นลูก เค้าเขียนบรรยายว่าเป็นทุเรียนตกไซส์ คือขนาดใหญ่เกินไป ล้งไม่รับ เค้าเลยไปเลือกซื้อเพื่อนำมาขาย