เช็คคนโกง

กิม แซ่หว่อง

วันที่ 15-03-2020

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 3904625203    

ยอดเงิน 12000 บาท

รายละเอียด

ประกาศขายของ โอนเงินแล้วไม่ส่งสินค้า ส่งใบส่งสินค้าปลอม