เช็คคนโกง

กนกอร บัวฮมบุรา

วันที่ 20-05-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0361487036    

ยอดเงิน 1000 บาท

รายละเอียด

สั่งจองแท่งไฟศิลปินเกาหลี คนโกงให้โอนมัดจำค่าแท่งไฟ 1000 บอกสินค้าจะมา 26-27 พค 62 เมื่อถึงวันที่ดังกล่าวก็ไม่ยอมตอบข้อความ จากที่สืบค้นเจอข้อมูลโกงแท่งไฟศิลปินเกาหลีหลายคน และข้อมูลส่วนตัวเมื่อปี 2558 เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีริชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี