เช็คคนโกง

ฉันทพัฒน์ ธนสุวรรณพัฒน์

วันที่ 24-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0861253945

ยอดเงิน 410 บาท

สินค้า เงินกู้นอกระบบ

รายละเอียด

หลอกให้กู้เงิน แล้วให้โอนค่าตรวจสอบ410บาท