เช็คคนโกง

ธนพัฒน์ รามโกมุท

วันที่ 22-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0441116845

ยอดเงิน 200041 บาท

สินค้า ขายบัญชี

รายละเอียด

ซื้อขายบัญชี มันให้โอนเงินมัดจำก่อน2000โดยมันบอกจะส่งบัญชีมาใหเในวันถัดไปและมันไม่ส่ง