เช็คคนโกง

สุพัตรา ทิศทอง

วันที่ 17-01-2021

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5050419727

ยอดเงิน 350 บาท

สินค้า กู้เงินออนไลน์

รายละเอียด

หลอกให้กู้เงินแล้วให้โอนเงินค่าประกันก่อนยอด350บาทแล้วก็หาย