เช็คคนโกง

นิภาพร ทะเลิงรัมย์

วันที่ 02-09-2019

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7300450717    

ยอดเงิน 1800 บาท

รายละเอียด

สั่งแก้วเก็บความเย็น/ถุงแก้ว/ชุดที่นอน แล้วปิดเฟสหนีเลย เลขส่งก็ไม่แจ้ง กำลังจะไปแจ้งความคะ