เช็คคนโกง

ศิริโสภา แก่นจันทร์ดา

วันที่ 26-04-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0541614362    

ยอดเงิน 15250 บาท

รายละเอียด

หลอกยืมเงินจ่ายค่าหอ เหตุถ้าไม่จ่ายเจ้าของหอตบ และหลอกว่าแม่ตาย