เช็คคนโกง

ดาราณี วีรเปรม

วันที่ 30-11--0001

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0423570717    

ยอดเงิน 6500 บาท

รายละเอียด

อ้างตัวเป็นข้าราชการเทศบาลลับแล ขายรถมือ2เป็นงานเสริม โดยได้ปลอมแปลงเอกสารขนส่งสิเนค้าเพื่อมีความน่าเชื่อถือ แล้วใช้รูปโปรไฟล์เป็นข้าราชการ