เช็คคนโกง

จิรัชญา จีนจั่น

วันที่ 04-10-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020295775025  

ยอดเงิน 1110 บาท

รายละเอียด

ส่งของให้แต่ส่งให้คนอื่น ที่ไม่ใช่คนซื้อ แล้วเงียบไม่อ่านไม่ตอบ กำลังจะแจ้งความค่ะ