เช็คคนโกง

พัชรี อินคุ้ม

วันที่ 20-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0713354600

ยอดเงิน 0 บาท

สินค้า เงินกู้

รายละเอียด

ใช้บัตรประชาชนคนอื่นไปกู้เงินมาทั้งที่ไม่ใช่บัตรตัวเอง