เช็คคนโกง

จิรฐา เนมขุดทด

เลขบัตรประชาชน 3300800915200

วันที่ 2021-06-12T20:00

ยอดเงิน 3200000 บาท

สินค้า แชร์ บ้านออม

รายละเอียด

โกงเงินแชร์โดยการเล่นมือต้นๆ และแก๊งพี่น้องญาติ ลงพร้อมกันหลายวงเมื่อได้รับเงินแล้วหาย ทั้งหมด3ล้าน2แสนบาท