เช็คคนโกง

ภานุวัตร สืบเชื้อ

วันที่ 16-12-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0328709120    

ยอดเงิน 1500 บาท

รายละเอียด

บอกว่ารถเสีย นำ้มันหมด เพื่อให้เราโอนเงินไปก่อน เพราะจะรีบใช้เงิน พอโอนเสร็จก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก