เช็คคนโกง

อมรพันธุ์ เติมแต้ม

วันที่ 10-10-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0121971046    

ยอดเงิน 800 บาท

รายละเอียด

ตกลงซื้อแทปเล็ตราคา 800 บาท โอนเงินให้แล้วไม่ยอมส่งสินค้า ไม่รับสาย ไม่อ่านไลน์ ไม่อ่านอินบ๊อกในเวฟ Kaidee.com