เช็คคนโกง

วิทวัส หอมคุณ

วันที่ 23-01-2017

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4033242463    

ยอดเงิน 30000 บาท

รายละเอียด

เลขบัญชีที่ให้โอนชื่อ นางสาวอรนิภา ทองดี โอนเมื่อ 23 มกราคม 2560 บอกว่าจะคืนเงิน เมษายน 2560 ปัจจุบัน 12 กรกฎาคม 2560 ยังไม่ได้รับคืนตามคำแอบอ้างของเขาทั้งสิ้น