เช็คคนโกง

สโรชา กอบวิยะกร

วันที่ 15-02-2018

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0168911020    

ยอดเงิน 8150 บาท

รายละเอียด

จริงๆ แล้วผู้ขายชื่อว่านายภัทรดนัย บุนนาค แต่บัญชีผู้ขายไม่สามารถโอนเงินเข้าได้ ผู้ขายจึงให้โอนเข้าอีกบัญชี ซึ่งผู้ขายอ้างว่าเป็นของน้องสาว เลขบัญชี 016-8-911-020 ธใกสิกรไทย เลขบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีที่โอนไป คือ 1103000131563 และราคาที่ตกลงซื้อขายกันคือ 8000 บาท + ค่าส่ง 150 บาทครับ Facebook ที่ใช้โกง : https://www.facebook.com/flash.chanal ครับ