เช็คคนโกง

กิตติศักดิ์ สมประสงค์

วันที่ 22-07-2019

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 7650288066    

ยอดเงิน 2320 บาท

รายละเอียด

โอนเงินแล้ว ไม่ส่งสินค้า ไม่ได้ Block Line แต่ไม่อ่าน ไม่ตอบ