เช็คคนโกง

วราภรณ์ กันเพ็ชร

วันที่ 10-09-2017

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6100747596    

ยอดเงิน 1000 บาท

รายละเอียด

ตอนแรกหลอกขายเหมายกเซ็ต แต่ไม่เอา ตื้อมาว่าต้องพาแม่เข้าโรงพยาบาล ต้องใช้เงิยเลยขายให้แบบถูก สงสารเลยซื้อ..หลังจากโอนเสด รุ่งเช้าทวงถามก็เงียบ แล้วก็บล็อคเฟสติดต่อไม่..