เช็คคนโกง

สุพรรษา โป๊ะประนม

วันที่ 21-05-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 6352319811    

ยอดเงิน 660 บาท

รายละเอียด

อ้างว่าส่งขอช้าหลังแจ้งโอน 4-5 วัน แต่หลังจากที่รอก็ไม่ตอบไลน์ไม่ตอบแชทและปิด IG หนีไป