เช็คคนโกง

ธนากรณ์ มัณฑนศิลป์

วันที่ 08-06-2019

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 8842406949    

ยอดเงิน 2500 บาท

รายละเอียด

หนูซื้อโทรศัพท์. โอนตังไป. แต่เขาไม่ส่งของ. และลบเพื่อนหนูคะ.