เช็คคนโกง

อิศรา ดวงนิมิตร

วันที่ 22-01-2021

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4670941240

ยอดเงิน 200 บาท

สินค้า account เกม DOTA 2 หรือ ไอดีเกมนั้นเอง

รายละเอียด

ผมได้ตั้งรับ ไอดีเกมไว้ นายอิศรา ดวงนิมิตรได้เข้ามาทำการติดต่อซื้อขายกัน และได้ รับยอดไปจริง และได้ทำการ ฉ้แโกงด้วยการ บล็อกเฟสหนีคคับ