เช็คคนโกง

จีระศักดิ์ ยอดจันทร์

เลขบัตรประชาชน 1209700442213

วันที่ 04-01-2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4400529048

ยอดเงิน 400 บาท

สินค้า หนังสือการ์ตูน

รายละเอียด

ตกลงซื้อขายหนังสือการ์ตูนโอนเงินให้แล้วไม่ส่งของ