เช็คคนโกง

พัชชรี แซ่พัว

เลขบัตรประชาชน 1100701604864

วันที่ 25-01-2021

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 0637028614

ยอดเงิน 100 บาท

สินค้า บัตรนร.ไฮคิว คาเงยามะ

รายละเอียด

โดนโกงในทวิตเตอร์ @montttie