เช็คคนโกง

วันเพ็ญ ศรีมา

วันที่ 17-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0622824442    

ยอดเงิน 1100 บาท

รายละเอียด

สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากนางสาววันเพ็ญ ศรีมา พอโอนเงินเสร็จไม่มีการส่งของและการตอบกลับระหว่างสนทนา