เช็คคนโกง

พิมพ์ภากร ประเสริฐ

วันที่ 18-10-2019

ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 0126235088    

ยอดเงิน 330 บาท

รายละเอียด

โอนเงินเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ตอบเราเลยและไม่สามารถส่งข้อความไปหาได้อีก