เช็คคนโกง

ภาวินีย์ เสมศรี

วันที่ 28-05-2019

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7350310129    

ยอดเงิน 3000 บาท

รายละเอียด

ทำการสั่งซื้อเครื่องรถจักรยานยนต์ และไม่ยอมส่งของให้ มีคนโดนมันโกงวันเดียวกันหลายคนเลย มันมีทุกอย่างที่เราอยากได้