เช็คคนโกง

สุวรรณา แสนแท่น

วันที่ 07-10-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0361538625    

ยอดเงิน 2900 บาท

รายละเอียด

ไม่ยอมคืนเงิน บลอคเฟสไปเลยคะ เบอโทรก้อติดต่อไม่ได้เลยคะ