เช็คคนโกง

กัญญาภัค สุมน

วันที่ 20-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0338877722    

ยอดเงิน 2490 บาท

รายละเอียด

เมื่อทำการโอนเงินเสร็จ แม่ค้าจะบล็อคหลังจากเราทวงเลขแทรกกิ้ง