เช็คคนโกง

ภานุพงศ์ ศรีพันธ์

วันที่ 29-02-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0013946310    

ยอดเงิน 400 บาท

รายละเอียด

กู้เงิน​ 20,000​ บาท​ แต่เสียเงิน​ 400​ บาท