เช็คคนโกง

สมภพ คงประจักษ์

วันที่ 25-11-2018

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 1172192872    

ยอดเงิน 800 บาท