เช็คคนโกง

นันทรัตน์ ชวัลลักษณ์พัชร

วันที่ 24-01-2021

  ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020347262352

ยอดเงิน 300 บาท

สินค้า เงินกู้

รายละเอียด

โอนไปแล้ว,300พอโอนเสดจะเอาอีก1000งวดแรกเราขอตังค์คืนบอกให้รอแล้วก็หายไปเลย