เช็คคนโกง

อุมาพร ทองเชื้อ

วันที่ 10-12-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020206260547  

ยอดเงิน 700 บาท

รายละเอียด

เป็นเพจหนี้นอกระบบหลอกให้โอนค้ำประกันเเล้วก้เชิดเงินไป