เช็คคนโกง

นภาภรณ์ เอี่ยมจินดา

วันที่ 26-02-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4130653400    

ยอดเงิน 11000 บาท

รายละเอียด

ซื้อขาย ใน shopee แต่บอกว่า ให้โอนเงินสด และคุยทางไลนต่อ ผญ รายนี้ หลอกคนมาเยอะมาก ทำเนียนว่ามีหน้าร้าน โปรดระวัง แจ้งความ ดำเนินคดี และอายัดเงินแล้ว