เช็คคนโกง

ธนวัฒน์ วงค์จรุญ

วันที่ 18-08-2017

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020219680822  

ยอดเงิน 4000 บาท

รายละเอียด

แม่งหลอกขายครับหลายคนโดนแล้ว เท่าที่ทราบก็หลอกมาตั้งแต่ปี2555หรือนานกว่านั้น