เช็คคนโกง

ช่วงโชติ สังจางวาง

วันที่ 28-05-2019

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 4980431045    

ยอดเงิน 1500 บาท

รายละเอียด

เกินวันที่คุยแล้วหลายวัน พอผมถาม อ่านเสร็จบล๊อกผมเลย