เช็คคนโกง

ศรีรัตน์ บุญชัย

วันที่ 31-07-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020264730027  

ยอดเงิน 800 บาท

รายละเอียด

มันกำลังจะโกงผมแค่ อยากลงเตือนภัยไว้ เผื่อใครที่จะโดนมันโกงจะได้ไม่โดนหลอก