เช็คคนโกง

สุรัสวดี เจดีย์

วันที่ 02-12-2019

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9862650931    

ยอดเงิน 1250 บาท

รายละเอียด

ส่งของไม่ตรงกับที่ตกลงซื้อขาย ไม่ยอมให้คืนของคืนเงิน