เช็คคนโกง

ฐิติพร โตตามวงษ์

เลขบัตรประชาชน 1102200061398

วันที่ 2021-05-03T10:35

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 0587257650

ยอดเงิน 2380 บาท

สินค้า เงินทุนวงแชร์

รายละเอียด

รับยอดแล้วไม่ส่งต่อ ไม่ติดต่อเจรจาเพื่อคืนยอด