เช็คคนโกง

ขนิษฐา ช่างปรุง

วันที่ 17-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0142912295    

ยอดเงิน 1000 บาท

รายละเอียด

ได้ไปออมเงินกับคนนี้แต่อยู่ดีๆเค้าก็หายไปซึ่งคิดว่าคนอื่นได้คือหมดแล้วหรือเราไม่ได้คนเดียวเลยมาค้นในgoogleถึงขึ้นชื่อนี้และค้นไอจีก็ไม่เจอ