เช็คคนโกง

สุรัตน์ เสือเณร

วันที่ 17-02-2020

ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 6436091023    

ยอดเงิน 3000 บาท

รายละเอียด

วางดาวไอโฟน 11 125 G แล้วผ่อนต่อ งวดล่ะ 1200 * 20 งวด เมื่อทวงถามไป เขาก็บล๊อคเราเลย