เช็คคนโกง

ดารุจ เผ่าอำไพ

วันที่ 08-01-2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 6252310663

ยอดเงิน 1400 บาท

สินค้า VGA 1050TI

รายละเอียด

ตกลงซื้อขาย VGA 1050TI แล้วไม่ส่งของลงประวัติให้เป็นเกียรติแก่วงค์ตระกูลโจรไป