เช็คคนโกง

ไพรัชนพ ศรีสุพรรณ

วันที่ 16-03-2020

    พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขที่บัญชี 202003160076619

ยอดเงิน 1200 บาท

รายละเอียด

เราสั่งซื้อแมสไปแล้วก็เงียบหายไปค่ะ มีผู้เสียหายน่าจะเยอะพอสมควร