เช็คคนโกง

จอมขวัญ ปิยะวัฒนาเจริญ

วันที่ 04-03-2020

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 2732316670    

ยอดเงิน 1200 บาท

รายละเอียด

ทำการสั่งซื้อหน้ากากอนามัยผ่านinstagram หลังจากโอนเงินเสร็จคนขายก็แจ้งวันส่งของ พอถึงวันก็แจ้งเลขแทรคให้เรา มีชื่อเราเป็นผู้รับ แต่หลายวันมากเราไม่ได้ของพอเช็คกับทางเคอรี่ ก็คือเขียนที่อยู่เบอร์โทรผิดไปหมด เราเลยแจ้งกับทางเคอรี่ไป พอของมาส่งปรากฏว่าเป็นแมสผ้าธมด ไม่ใช่แบบที่เราสั่งไปเลย เราคุยกับคนขายละสรุปว่าเราไม่รับแล้วจะส่งของคืนพร้อมกับให้คนขายโอนเงินคืน แต่คนขายก็พลัดวันมาเรื่อยๆ จนผ่านไปเกือบเดือนเราก็ไม่ได้รับเงินคืน