เช็คคนโกง

อำพร เจริญวงศ์

วันที่ 06-12-2019

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 6280362465    

ยอดเงิน 1600 บาท

รายละเอียด

ลงขายมือถือ อ้างว่าจะส่งดวันถัดไป ภายใน 8.30-9.30 แล้วก้จะปิดเฟสหนี ใช้เฟส หลายเฟส ระวัง นาย อำพร เจริญวงศ์ เลข บัตร 1230200047678 อำพร เจริญวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 6280362465 เบอโทร 0959300645