เช็คคนโกง

WIRAT KAMOLYI

วันที่ 12-01-2016

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0992460900    

ยอดเงิน 3200 บาท

รายละเอียด

m4365786 ผู้หญิงรับโทรศัพท์ มีการตกลงกัน ให้โอนเข้าบัญชี โดยมักจะบอกว่า ไม่สะดวกส่งแบบ พกง จากนั้นจะให้เราโอน แล้วรีบให้เราถ่ายส่งสลิปเงินให้ จากนั้นจะหายไปเมื่อไปเมื่อได้รับเงิน จะทำการ ลบสิ้นค้า ลบไลน์ ปิดเบอร์โทร เบอร์ที่ผู้หญิงคนนี้ใช้ 0948073717