เช็คคนโกง

เกศแก้ว ซุ้นสั้น

เลขบัตรประชาชน 1929900703472

วันที่ 2021-04-20T06:12

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 6230272087

เบอร์โทร 0994089364

ยอดเงิน 200 บาท

สินค้า โกงเงินยืม

รายละเอียด

บุคคลนี้ได้ทักมาขอยืมเงิน200 บาทและได้ทำการบล็อกเฟสเพื่อหลบหนี้