เช็คคนโกง

อริสา สุทธิแป้น

วันที่ 02-04-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 8052210942    

ยอดเงิน 3000 บาท

รายละเอียด

ผู้โกงเป็นท้าวแชร์อยู่จงหวัดภูเก็ต โดยหลอกให้โอนเงิน และล่มแชร์เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้เสียหายหลายรายมาก