เช็คคนโกง

สุรศักดิ์ แซ่ลี้

วันที่ 18-05-2019

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7600200597    

ยอดเงิน 15000 บาท

รายละเอียด

มีคนที่โดนโกงเกือบ 10 ราย เขามีบัญชีให้ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้า 3 บัญชี อีก 2 บัญชี 1. 6891112979 อรอนงค์ วงศ์รถ เป็นบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกบัญชี ที่ สิริกร ก้องพัฒนางกูร เป็นคนถืออยู่ บัญชีที่2.7670426888 สุพรรษา ยวงลำใย ธนาคารกรุงไทย ผู้ต้องสงสัยเพิ่ม ที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคือ นางสาวสิริกร ก้องพัฒนางกูร บัญชีที่ใช่โกง 0106258690 สิริกร ก้องพัฒนนางกูร ธนาคาร ธนชาติ