เช็คคนโกง

ทรัพย์ศิริ ศรีพรมมินทร์

วันที่ 27-09-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0093913051    

ยอดเงิน 5500 บาท

รายละเอียด

โดนโกงค่าบัตรคอนดีทูบี จำนวน 5500 บาท