เช็คคนโกง

อามาน มาโซ

วันที่ 30-11--0001

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9200569994    

ยอดเงิน 180 บาท